SILverslagen voor Politicologie: Internationale Betrekkingen & Organisaties (IBO)

Alle vakken van de studie IBO worden al jarenlang uitgegeven door SILverslagen en worden elk jaar qua kwaliteit verbeterd. Kies in de regel hierboven de juiste bachelor en blok. De vakken die dan onderaan deze pagina verschijnen behoren dan tot dat blok of semester.

Heb je eenmaal een verslag gekocht? Dan kun je iedere maandag (vanaf week 2) een up-to-date verslag van de week daarvoor op onze site verwachten. Geen reden dus om te wachten tot het laatste moment: koop nu je SIL-verslagen en begin vandaag nog met studeren!

Let op: Je koopt toegang tot het verslag voor de duur van één collegejaar. Tot en met juli houd je toegang tot de verslagen. Hierna worden de verslagen van de website gehaald. Je kunt de verslagen uiteraard wel zelf printen.

Vakken

Inleiding Internationale Organisaties
 • HC Inleiding Internationale Organisaties

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak IIO

  Een overzicht van de hoorcolleges van het vak Inleiding Internationale Organisaties 

  In deze cursus worden de rol en het functioneren van internationale organisaties geanalyseerd. De nadruk zal liggen op grote en bekende organisaties zoals de Volkenbond, de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en de NAVO. Maar daarnaast worden ook minder bekende organisaties (waaronder regionale organisaties buiten Europa), niet-gouvernementele organisaties en internationale financiële en economische organisaties bestudeerd.

 • Literatuur Inleiding Internationale Organisaties (Heruitgave)

  Een overzicht van de literatuur van het vak IIO

  Een overzicht van de literatuur van het vak IIO. In deze verslagen wordt, naast losse artikelen, het volgende boek besproken:
  Hurd, I. (2014). International Organizations. Politics, Law, Practice (2e druk)

Nationale Politiek I
 • HC Nationale Politiek

  Dit verslag bevat samenvattingen van de hoorcolleges van het vak Nationale Politiek

  Dit verslag bevat samenvattingen van de hoorcolleges van het vak Nationale Politiek.

   Onderwerpen die worden behandeld zijn onder meer democratie, staatsvorming, verzuiling en ontzuiling, politieke stromingen, politieke partijen, kiesstelsels en kiesgedrag, kabinetsformatie en staatkundige vernieuwing, regering en parlement, politieke participatie, pressiegroepen, rechter, media, overheidsbeleid, Europese integratie en Nederland.

 • Literatuur Nationale Politiek

  Een overzicht van de literatuur van het vak Nationale Politiek

  Een overzicht van de literatuur van het vak Nationale Politiek.

  De volgende literatuur wordt samengevat in dit verslag: 

  • R.B. Andeweg & G.A. Irwin, Governance and Politics in the Netherlands, London/New York, 2014 (4e druk)
    
  • Andreas Kinneging (1995), Rechtsstaat en constitutie. In J.Th.J. van den Berg et al. (red.), Inleiding Staatkunde (p. 27-39). Deventer.
    
  • Margo Trappenburg (1995), Democratie. In J.Th.J. van den Berg et al. (red.), Inleiding Staatkunde (p. 41-60). Deventer.
    
  • Kris Deschouwer (2014), Politieke partijen in ontwikkeling: kansen en bedreigingen. In S. de Lange et al (red.), Politieke partijen: overbodig of nodig? (p. 19-29). Den Haag, Raad voor het Openbaar Bestuur.
    
  • Gerrit Voerman (2014), Kandidaatstelling op landelijk niveau. In S. de Lange et al (red.), Politieke partijen: overbodig of nodig? (p. 45-62). Den Haag, Raad voor het Openbaar Bestuur. 
    
  • Philip van Praag (2006), Politiek en Media. In U. Becker & Ph Van Praag (red.), Politicologie: Basisthema’s & Nederlandse Politiek. Apeldoorn.
Statistiek I
 • Literatuur Statistiek I

  Een overzicht van de literatuur van het vak Statistiek I (heruitgave)

  Een overzicht van de literatuur van het vak Statistiek I.

  In de verslagen wordt, in het Nederlands, de literatuur behandeld uit: Field, A. (2013). Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics (4th edition).